Lịch Khai Giảng

25/10/2016

156 đã xem

Sinh viên theo học ngành Công nghệ Cơ điện tử được cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản và nâng cao về cơ điện tử, cơ khí, công nghệ...Sinh viên theo học ngành Công nghệ Cơ điện tử được cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản và nâng cao về cơ điện tử, cơ khí, công...
Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

14/11/2016

134 đã xem

1. Hạng I: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng. 2. Hạng II: Có ít nhất 10 (mười) người có...
Cấp chứng chỉ an toàn lao động toàn quốc

28/10/2016

261 đã xem

Đối tượng tham gia học an toàn lao động: Được phân thành 4 nhóm theo Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Nhóm 1: Cán bộ quản lý an toàn lao động. - Nhóm 2: cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách an...

Tin Tức

Bộ câu hỏi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bộ câu hỏi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngày 09/9, Cục Hoạt động xây dựng đã có Quyết định số 25/QĐ-HĐXD về...
Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức...

1. Hạng I: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề...
Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi...

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng...
Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư...

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản...

Fanpage Facebook